Mitä laissa sanotaan etätyöstä?

Piia Similä / 13.6.2019
Piia Similä

Laki ja etätyöEtätyöskentely houkuttaa monia erityisesti kesän lähestyessä. Pitkä viikonloppu vaikkapa mökillä ja töiden tekeminen sieltä käsin on yhä useammassa tietotyössä työn luonteen vuoksi mahdollista. Työvälineet eli käytännössä läppäri kulkevat helposti mukana minne tahansa. Mutta mitä etätyöstä sanoo lainsäädäntö? Onko siellä erityisiä määräyksiä etätyöskentelystä? Onko työnantaja velvollinen sallimaan etätyöt tai voiko työnantaja määrätä työntekijät etätöihin esimerkiksi toimiston remontin ajaksi?

Mitä etätyöllä tarkoitetaan?

Etätyöllä tarkoitetaan työskentelyä muualla kuin työnantajan tiloissa. On hyvä huomata kuitenkin, ettei kaikki muualla tehty työ ole etätyötä. Työtä saatetaan tehdä etätyön lisäksi tehdä muutoinkin muualla työn luonteesta johtuen, esimerkkinä asiakkaan tiloissa tehtävä työ. Etätyö voi olla säännöllistä, jolloin työntekijä työskentelee pääosin muualla kuin työnantajan tiloissa. Se voi olla osittaista, jolloin työ tehdään pääosin työnantajan tiloissa mutta välillä myös muualla. Lisäksi voidaan erottaa satunnainen etätyö, joka sovitaan joka kerta erikseen, tapauskohtaisesti.

Sovellettava lainsäädäntö

Laissa ei puhuta erikseen etätyöstä, vaan etätyöskentelyyn sovelletaan samaa työsuhdetta koskevaa lainsäädäntöä kuin työpaikalla tehtävään työhönkin. Työaikalaki on yksi keskeinen työsuhteessa sovellettava laki, jota ei kuitenkaan voida soveltaa useimmiten etätyöhön, koska etätyöstä puuttuu laissa mainittu keskeinen elementti, työnantajan mahdollisuus valvoa työntekijän työaikaa. Sen vuoksi etätyöstä kannattaa aina sopia työntekijän ja työnantajan kesken, jotta epäselvyyksiltä vältytään puolin ja toisin. Erityisen suositeltavaa sopimuksen tekeminen on, jos kyseessä säännöllinen tai osittainen etätyö.

Sopimuksessa kannattaa määritellä työaikojen lisäksi yhä tärkeämpään asemaan nouseva tietoturva. Yhdessä kannattaa käydä läpi, kuinka tiedot suojataan, missä vaikkapa tietokonetta voi säilyttää tai voiko työntekijä tehdä töitä julkisissa tiloissa ja kuinka tällöin varmistetaan, että yrityksen sisäiset tiedot pysyvät niiden silmissä, joiden silmille ne on tarkoitettu.  

Voisiko etätyö sopia teille?

Monet etätyön plussapuolet kannustavat työnantajia kokeilemaan etätyökäytäntöä. Kun työntekijät pystyvät työskentelemään joustavasti ja vaihtamaan työnteon paikkaa sovittamalla sen parhaiten henkilökohtaiseen elämään ja työn luonteeseen sopivaksi, ollaan win-win-tilanteessa. Motivaatio useimmiten kasvaa, ja se taas nostaa työn tuottavuutta ja parantaa yrityksen mahdollisuuksia kasvun ja kannattavuuden osa-alueilla.

Tutustu maksuttomaan oppaaseemme, jossa esitellään etätyön plussia ja miinuksia sekä selvitetään tarkemmin lain koukerot etätyöhön ja etätyösopimukseen liittyen.

Lataa opas 

Lainsäädäntö