Miksi käyttöönotto on olennaista, kun valitset sähköisen taloushallinnon ohjelmistoa?

Piia Similä / 13.8.2015
Piia Similä

Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto

Kun sähköisen taloushallinnon ohjelmistojen ominaisuuksia vertaillaan keskenään, saattaa unohtua selvittää etukäteen myös käyttöönottoa koskevat kysymykset. Onnistuneen vaihdon kannalta on tärkeää tietää, onko ohjelmiston käyttöönotto hallittua ja osaavissa käsissä.

Ota selvää ainakin näistä neljästä tärkeimmästä asiasta ja vältyt ikäviltä yllätyksiltä:

1. Miten ohjelmiston käyttöönotto on järjestetty?

Ohjelmiston käyttöönottoon voivat osallistua sekä asiakasyrityksen, tilitoimiston että ohjelmistotoimittajan edustajat. Tärkeää on, että toimintamallista ja vastuista on sovittu selkeästi kirjallisena. Varsin yleistä on, että ohjelmistotoimittaja tukee ensin tilitoimistoa tämän käyttöönotossa ja kouluttamisessa, minkä jälkeen tilitoimisto vuorostaan tukee omia asiakkaitaan näiden käyttöönotoissa.

Katso video: Näin käyttöönotto onnistui  - Case Taloushallinta Uniikki

 

2. Onko asiakasyrityksen ja tilitoimiston välisestä työnjaosta sovittu selkeästi?

Kannattaa esimerkiksi sopia, kuka tarkastaa ostolaskut, kuka maksaa ne ja kuka rakentaa niihin liittyvät automaattitiliöinnit. Työnjaosta sopimiseen saa käytännön apua ohjelmistotoimittajalta.

3. Millaisia käyttöoikeuksia eri henkilöt tarvitsevat ohjelmistoon?

Pilvipalveluna toimivaan ohjelmistoon on mahdollista antaa erilaisia käyttöoikeuksia asiakasyrityksen ja tilitoimiston eri käyttäjille. Käyttöoikeuksien tulisi olla riittäviä, mutta ei liian laajoja. Erityisen tarkkana kannattaa olla luottamuksellisten tietojen – esimerkiksi palkkalaskelmien – katseluoikeuksissa sekä maksuliikenteeseen liittyvissä oikeuksissa. Myös varahenkilöiden käyttöoikeustarpeet on syytä huomioida.

Auttoivatko nämä kysymykset alkuun? Lataa “Taloushallinnon sähköistäjän muistilista” kokonaisuudessaan.

Ota nämä asiat huomioon, kun valitset taloushallinnon ohjelmistoa - Lataa muistilista

 

Sähköinen taloushallinto