Mikä yhdistää voittajatiimejä?

Piia Similä / 31.7.2019
Piia Similä

Finagon blogiIsoja tiimejä, pieniä tiimejä, lokaaleja tiimejä, globaaleja tiimejä. Tiimityön tärkeyttä perustellaan monin eri tavoin. Yhdessä olemme enemmän, joukkoälyssä on voimaa, huipputiimi on enemmän kuin kokonaisuutensa summan. Tiimejä voidaan muodostaa yksittäistä projektia varten tai pidemmällä tähtäimellä, jolloin lähdetään tavoittelemaan yrityksen pitkäntähtäimen suunnitelmaan yhteistyössä.

Mikä yhdistää löytäretkiä ja huipputiimejä?

Tiimin merkitystä pohdittiin myös webinaaristudiossamme, kun saimme vieraaksi webinaariin löytöretkeilijä Pata Degermanin. Pata on ollut mukana monenlaisissa retkikunnissa, joiden mukana hän on retkeillyt kymmenissä maissa kaikilla maailman mantereilla. Löytöretkeily jos mikä on tiimityötä. Yhtä lailla kaikki yritystenkin tiimityö voidaan nähdä eräänlaisena löytöretkenä, päämäärätietoisena eteenpäin menemisenä, jossa aiottu reitti ei aina viekään eteenpäin, vaan reittiä joudutaan välillä muuttamaan matkan varrella.

Pata määritteli tiimin merkityksen turvallisuusnäkökulmasta. Tiimi tuo retkiin turvallisuuden aspektin, samoin voimaa. Voittajatiimin erityiseksi piirteeksi hän nostaa innostuneisuuden. Tiimistä huokuu positiivinen energia, jonka voimalla edetään. Tällöin ei olla ”vaan töissä” yrityksessä, vaan sitoutuneisuus yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin on jotain enemmän.

Virtuaalitiimit monin paikoin arkipäivää

Jos innokkuus yhdistettynä yhteen hiileen puhaltavaan tiimiin tuo parhaimmillaan huipputuloksia, miten etä- tai virtuaalitiimeihin pitäisi suhtautua? Löytöretkeilijän näkövinkkelistä katsottuna toisten fyysinen tapaaminen ja ihmisten tunteminen kasvotusten ovat totta kai avainasemassa, mutta samansuuntaisia tuloksia voi lukea työelämästäkin.

Virtuaalitiimin johtaminen ja yhteenkuuluvuuden luominen ovat haastavia tehtäviä, mutta taitavasti toimien taklattavissa. Hyviä tapoja ovat yhteiset säännölliset tapaamiset sekä kasvokkain että virtuaalisesti, ei pelkästään pikaviestintäkanavien avulla vaan niin, että tiimiläiset kuulevat ja näkevät toisensa. Optimaalisin tilanne on silloin, jos tiimiytyminen voidaan tehdä alussa kasvokkain, koska sen jälkeen yhteydenpito online tuntuu helpommalle, kun ollaan jo tavattu, ollaan tuttuja.

Huipputiimeissä on ainakin

  • monipuolista toistaan täydentävää osaamista
  • hyvä ryhmädynamiikka
  • turvallinen ilmapiiri
  • korkea sitoutumisen aste
  • selkeä suunta ja suunnannäyttäjä.

Huipputiimin johtaminen

Huipputiimissä tarvitaan totta kai myös johtajaa. Patan kokemuksen mukaan tiukan paikan tullen tiimi tarvitsee aina johtajan, joka ottaa vastuun, ryhtyy tekemään ja jota muut sitten lähtevät seuraamaan. Jonkun on yritysmaailmassakin näytettävä suuntaa, otettava johtajuus ja motivoitava tiimiä varsinkin vastoinkäymisissä. Ilman johtajaa tiimi on ikään kuin tuuliajolla. Tyynellä kaikki vielä onnistuu ja jokainen tietää, mitä tehdä ja minne mennä, mutta entä kun tullaan risteykseen, jossa on pakko valita, kumpaan suuntaa lähdetään.

Patan mukaan on tärkeää, että jokaisella on tiimissä oma selkeä tehtävänsä, ja johtajan tehtävä on yksi näistä. Johtajan tulisi siis muistaa pysyä omassa tehtävässään ja sivussa muiden vastuualueilta. Johtajan tehtävistä Pata mainitsee esimerkiksi tiedottamisen, sen, että koko tiimi on aina ajan tasalla siitä, missä ja minne mennään.

Miten taloushallintotiimi johdetaan menestykseen? Lataa maksuton opas Johda taloushallintotiimisi menestykseen.

Lataa maksuton opas | Johda taloushallintotiimisi menestykseen

Yrityksille