Kurkistus tulevaan: Procountorin ohjelmamuutokset tulorekisterin osalta loppuvuodelle

Piia Similä / 07.8.2018
Piia Similä
jake-sloop-276538
Procountorin tuotekehityksessä on jo pidemmän aikaa valmistauduttu tuleviin muutoksiin tulorekisteri-ilmoittamisessa. Ensimmäisiä tulevia muutoksia pääsemme julkaisemaan syyskuussa. Tulevien muutosten myötä haluamme auttaa palkkojen kanssa toimivia, ja olemme rakentaneet käyttöönottolomakkeen, jonka voi ottaa avuksi tulevien muutosten hallinnassa. Kirjoituksessani kerron yleisellä tasolla, mistä lähdemme liikkeelle julkaisuissa ja mitä uutta on tulossa.
 
Mikäli olet ensimmäisiä kertoja aiheen parissa, niin tutustuthan aikaisempiin blogikirjoituksiini, joista saat kuvan siitä, mitä muutoksia tulorekisteri tuo Procountorissa palkkojen ilmoittamiseen 1.1.2019 alkaen. Voit myös lukea aiheesta tarkemmin tulorekisterin omilta sivuilta.


Ensimmäinen vaihe

- Varmenne-näkymä: tuomme käyttäjille näkyville varmennenäkymän syyskuussa. Varmenteen nouto onnistuu 1.11.2018 alkaen.
- Rajapinta: rajapinta Procountorin ja tulorekisterin välillä mahdollistaa palkkatietojen ilmoittamisen suoraan ohjelmasta tulorekisteriin. Rajapinnan kautta saadaan myös palaute tulorekisterin suunnalta onnistuneesta aineiston vastaanotosta.
- Matka- ja kululaskumuutokset: kululaskupuolen tuoterekisteristä tulevat poistumaan tuotteet, joiden osalta on ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin (kilometrikorvaukset, päivärahat, ateriakorvaukset). Matkalaskun tuoterekisteriin ei tule muutoksia, mutta matkalaskuja voi jatkossa tehdä vain henkilöille, joilla on tarvittavat tiedot henkilörekisterissä (tästä lisää myöhemmin).
- Käyttöönottolomake: julkaisemme käyttäjän avuksi käyttöönottolomakkeen (pdf, Excel), jonka avulla voi seurata Procountorin julkaisuaikataulun kanssa samassa tahdissa sitä, että uudet toiminnallisuudet on otettu asiakaskohtaisesti käyttöön.
 
Palkkaosiosta tulemme julkaisemaan oman, uuden osion, jonne julkaisemme syksystä alkaen uudet parannellut palkanlaskennan osiot. Tämä tarkoittaa käyttäjän näkökulmasta sitä, että nykyisellä palkanlaskennan osiolla palkat voi laskea verovuodelle 2018. Kun lasket ensimmäisiä palkkoja vuodelle 2019, nämä tulee laskea Procountorin uudella palkanlaskentaosiolla, josta on rakennettu yhteys tulorekisteri-ilmoittamiseen.
 

- Palkanmaksutiedot: yrityksen palkanmaksutietojen laajentaminen tulorekisteri-ilmoittamisen tasolle.

- Palkansaajien tiedot / palkkatiedot: päivitämme uusia toiminnallisuuksia palkkatietoihin.

- Migraatiotyökalu palkkatietoihin: tiedot saadaan tuotua nykyisestä palkkatiedot-osiosta uuteen palkkatiedot-osioon.

 

Toinen vaihe

- Palkansaajien tiedot / palkkaperuste: päivitämme uusia toiminnallisuuksia palkkaperusteeseen.
- Autoetu- ja asuntoetulaskurit: käytettävyyden parantaminen laskureiden osalta.
- Palkkalajit ja -tyypit: lisäämme uusia palkkalajeja ja -tyyppejä. Ohjekirjassa julkaisemme valmiit kohdistukset tulolajien ja palkkalajien välillä, mikä auttaa käyttäjää valitsemaan oikeat palkkalajit palkansaajan palkkaperusteeseen.


Kolmas vaihe

- Palkkalista: uudessa palkkaosiossa julkaistaan palkkalista-toiminnallisuus, jolla saa luotua ensimmäisiä palkkalaskelmia vuodelle 2019. Julkaisu tapahtuu joulukuussa.
- Palkkalaskelma: uudessa palkkaosiossa julkaistaan palkkalaskelmanäkymät ja -toiminnallisuudet, jotka sisältävät enemmän tietoa tulorekisteri-ilmoittamista varten kuin aikaisemmat.
- Työnantajan erillisilmoitus: tammikuusta 2019 alkaen oma-aloitteisten verojen veroilmoitus työnantajasuoritusten osalta tulee korvautumaan uudella ilmoitustyypillä. Ensimmäisen ilmoituksen voi tehdä tammikuussa maksetuista palkoista.
- Palkkatietoilmoitus: tammikuusta alkaen palkat ilmoitetaan maksukohtaisesti ja palkansaajakohtaisesti tulorekisteriin viiden päivän kuluttua maksupäivästä. Ensimmäisen ilmoituksen voi tehdä tammikuussa maksetuista palkoista.
- Palkanlaskennan raportit; uuden palkkaosion osalta palkkaraportteja julkaistaan useammassa osassa, sillä näiden osalta tehdään erillinen kehitystyö. Ensimmäiset raportit julkaistaan joulukuussa.
 

Askel askeleelta valmista

Yllä on kuvattuna tulevia muutoksia Procountorin palkanlaskennan osalta. Ensimmäiset uudet ja laajennetut toiminnallisuudet näkyvät jo syyskuussa. Tämän jälkeen julkaistaan muut mainitut muutokset niin, että joulukuussa käyttäjällä on kaikki tarvittava käytössään ensimmäisiä 2019 vuoden palkanlaskentoja ja tulorekisteri-ilmoittamista varten.
 
Apuna projektissa kannattaa käyttää tekemäämme käyttöönottolomaketta, joka löytyy pdf- ja Excel-muodoissa. Excel-lomakkeen voi edelleen kopioida niin, että käyttäjä voi seurata yhdessä Excelissä käyttöönoton etenemistä asiakkaittain.
 
Ennen kutakin julkaisua tuotamme ohjevideon tulevista uusista ominaisuusista, julkaisemme blogikirjoituksen, jossa kerrotaan tarkemmin tulevasta julkaisusta sekä täydennämme ohjekirjaamme uusien ominaisuuksien osalta.
 
Käyttäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli seuraa aktiivisesti viestintäkanaviamme, saa jo ennen julkaisua tietää, mitä on tulossa ja voi näin valmistautua. Kun julkaisu on tehty, käyttäjä voi käyttöönottolomakkeen avulla katsoa kohdat, täydentää tarvittavat tiedot asiakkaittain, mikä helpottaa työmäärää loppuvuoden osalta, ja varmistaa, että tulevat tulorekisterikäyttöönotot eivät kuormita samaan aikaan palkkojen vuosi-ilmoitusten kanssa vuoden 2018 osalta.
 

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Mistä tulorekisterissä on kysymys? Maksuttomassa oppaassa perustiedot pähkinänkuoressa. Oppaan voit ladata alta. 
 
Lataa opas
 
 

Verotus, Procountor