Kumppanuutta Pohjanlahden molemmin puolin

Piia Similä / 22.3.2018
Piia Similä

Punda Nordic | Procountor-referenssi
- Sähköinen taloushallinto toi meille huomattavan ajansäästön, sanoo Pundan toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén. Arvioisin, että taloushallinnon tehtäviin kuluneesta ajasta säästyi jopa 95 prosenttia. Yhtenä syynä oli laskutuksen huomattava helpottuminen.

Punda Nordic on suomalaisen brandijohtamiseen erikoistuneen Pundan sisaryritys, joka tukee suomalaisia yrityksiä menestymään Ruotsissa. Ruotsi on monelle kansainvälisille markkinoille tähtäävälle yritykselle ensimmäinen vientimaa, joka on niin kovin samanlainen mutta silti täysin erilainen kuin kotimainen markkina. Pundan toimintamallina ovat pitkät kumppanuussopimukset, joiden turvin uusille markkinoille tähtäävä yritys ei tarvitse Ruotsiin isoa omaa maaorganisaatiotaan.

Kumppanuusmallilla toimii Pundan taloudenpitokin. Se tehdään yhdessä tilitoimiston kanssa, ja toisaalta läheisessä yhteistyössä Finagon ja Procountor-ohjelmiston kanssa. Procountorin kanssa yhteistä taivalta Pundalla on reilut 10 vuotta. Samaa mallia Punda suosittelee asiakkailleenkin lahden molemmilla puolilla. Tärkeää myös on, että molemmissa maissa hyödynnetään paikallisia osaajia vero- ja lainsäädäntövaatimusten täyttämiseksi.

Yhteistyötä monella tasolla

Riikka Hackselius-Fonsén kertoo seminaaritapaamisesta, jossa hän tapasi Procountorin myyjän. Tietojenvaihdon ja keskustelujen seurauksena Pundasta tuli Procountorin asiakas – ja Procountorista Pundan. Riikka vakuuttui sähköisen taloushallinnon maailmasta. Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen siirtyminen tarkoitti uuden tilitoimiston etsimistä, mutta toi huomattavia etuja. Samaan aikaan Procountorin ilme tarvitsi päivitystä ja brändi terävöittämistä, ja tässä apuun saatiin Punda.

Sähköiseen siirtyminen oli Pundassa tärkeä ja suuri muutos. Sähköisen ohjelmiston myötä yrityksen laskutus on helpottunut huomattavasti. Jäljellä jäi ehkä viitisen prosenttia siitä työstä, mitä aiemmin laskutuksen parissa kului. Lisäksi reaaliaikaisen taloustiedon helppo saaminen on tärkeää Pundan kaltaiselle eteenpäin suuntaavalle, kasvavalle yritykselle.

- Kaikki onnistuu yhdessä paikassa, ja taloustilanteen näkee koko ajan reaaliajassa. Ohjelmistossa ovat myös toimivat prosessit vaikkapa henkilötietojen hallintaan. Budjetin ja toteuman seuranta ei vaadi enää ylimääräisiä Excel-harjoituksia, vaan on reaaliaikaista. 

Pundan on helppo suositella Ruotsiin suuntaaville asiakkailleen Procountoria, kun samaa talouden työvälinettä voi käyttää niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Taloudenpito on läpinäkyvää ja toimivaa. Uudessa vientimaassa menestyminen vaatii paljon myös prosesseilta ja järjestelmiltä. Myyntiin ja markkinatuntemukseen on tärkeää panostaa heti alussa. Jatkuvassa käytännön työssä kansainvälisillä markkinoilla prosessien selkeyden merkitys korostuu. Pundan mukana kokonaisuus on hallinnassa ja kysymysmerkit kaikkoavat laajenemisen tieltä. 

Punda Nordic logoPunda Nordic. auttaa yrityksiä löytämään menestyksensä pohjoismaisilla markkinoilla. Pitkä kokemus ja laajat verkostot varmistavat kilpailukykyisen myyntikonseptin rakentamisen. Punda Nordic. tarjoaa yrityksille joustavan ja kokeneen tavan avata toimintoja muihin Pohjoismaihin ilman oman organisaation rakentamista. 

Sähköinen taloushallinto yrittäjän tukena

Millaisia etuja yritys saa sähköisestä taloushallinnosta? Mihin ohjelmistoa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota? Vinkkejä löydät oppaastamme Yritys, näin valitset sähköisen taloushallinnon ohjelmiston. Voit ladata oppaan maksutta alta.

Lataa opas

 

Sähköinen taloushallinto, Procountor, Asiakastarinat