Kuinka hinnoitella tilitoimistopalvelut?

Piia Similä / 21.3.2019
Piia Similä

seteliMiten hinnoittelette tilitoimistopalvelunne? Ovatko palvelu- ja hinnoittelumalli yhteydessä toisiinsa? Kun tilitoimisto vaihtaa palvelumallinsa perinteisestä sähköiseen, taloushallinnon prosessit muuttuvat melkoisesti. Asiakkaan paperilla toimittamat materiaalit, jotka kirjanpitäjä on perinteisessä mallissa tallentanut kirjanpitoon, ovat historiaa. Kirjanpitäjän tehtävä on tallentamisen sijaan tarkastaa ja täsmäyttää. Samaan aikaan huomio kannattaa suunnata palveluiden hinnoitteluun. Mikä olisi asiakasystävällisin tapa hinnoitella tilitoimistopalvelut, kun huomioon otetaan yhtä aikaa tilitoimiston oma kannattavuus?

Erilaiset hinnoittelumallit

Sähköistäminen on oivallinen hetki tilitoimistolle pohtia omaa hinnoittelumalliaan. Oman kannattavuuden näkökulma on oleellinen, yhtä lailla tilitoimiston asiakaskunta vaikuttaa päätökseen. Toistuvatko asiakkaiden palvelutarpeet karkeasti ottaen kutakuinkin samoina kuukaudesta toiseen? Onko asiakaskunnassa paljon aloittelevia yrityksiä, joiden toimintamallit ovat vielä vakiintumattomia? Vai palveletteko pääasiassa jo liiketoimintasa vakiinnuttaneita yrityksiä, joiden toimintaa kuvaa pikemminkin termi rutiini kuin turbulenssi?

Tuntiperusteinen hinnoittelumalli lienee tilitoimistoalalla eniten käytetty. Asiakasta laskutetaan tehtyjen työtuntien mukaan sovitulla tuntihinnalla. Tuntihintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun muassa henkilöstön osaamisen taso ja työlaji.  

Toinen mahdollisuus on suhteuttaa hinta esimerkiksi tositemäärään ja laskuttaa suoriteperusteisesti.  Kolmas malli on kiinteä kuukausihinnoittelu. Monet tilitoimistot, jotka tarjoavat sähköistä palvelumallia, ovat siirtyneet kiinteään hinnoitteluun tai ainakin punnitsevat sitä vaihtoehtona tuntiperusteisen mallin sijaan. Kiinteän hinnan ehdoton etu asiakkaalle on ennakoitavuus. Lisätyöt, jotka eivät ole kuukausittaista rutiinitekemistä, laskutetaan usein tuntihinnalla.

Millainen hinnoittelu sopii sähköiseen palvelumalliin?

Edellä kuvatut voidaan jakaa hyvin karkeasti niin, että tuntiperusteinen hinnoittelu ja perinteinen palvelumalli ovat pari, kun taas kiinteä kuukausihinta ja sähköinen palvelumalli kulkevat käsikädessä. Totuus lienee kuitenkin jotain siltä väliltä, koska monissa tilitoimistoissa käytetään useita hinnoittelumalleja yhtä aikaa, kuten myös palvelumalli voi olla asiakkaasta riippuen kumpi tahansa. Myös yhdellä ja samalla asiakkaalla voi olla laskutusperusteena hinnoittelumallien yhdistelmä esimerkiksi niin, että kirjanpito hoituu tuntihinnalla ja palkanlaskenta suoriteperusteisesti.

Koska sähköisyys tehostaa tilitoimiston perustyötä, monet ovat huomanneet kiinteän hinnoittelumallin olevan toimivin. Palvelun sisältö ja työnjako kannattaa määritellä selkeästi asiakkaan kanssa. Sopikaa, mitä kuukausittainen hinta pitää sisällään ja millä hinnalla lisäpalveluita saa tarvittaessa.

Kysy nämä kysymykset, kun mietit tilitoimistopalveluiden hinnoittelua

Kiinteää kuukausihinnoittelua pohtivan kannattaa kurkistaa maksuttomaan oppaaseemme. Siinä on keskeisiä kysymyksiä, joita hinnoitteluaan pohtivan tilitoimiston kannattaa kysyä enne päätöksentekoa.

Lataa opas » 

 

Tilitoimisto, sähköinen taloushallinto, hinnoittelu, hinnoittelumalli