Kirjanpitäjä, työskentele tehokkaasti ja voi hyvin

Piia Similä / 06.2.2018
Piia Similä

Kirjanpitäjän tehokas työ | Finago

Menestys, tehokkuus ja yrittäjähenkisyys ovat muotisanoja. Tai jopa muoti-ilmiöitä? Varsinkin kiireisenä tilinpäätösaikana tehokkuuden toive ja jaksaminen nousevat esille. Mistä on menestyvä tilitoimisto tehty? Mikä on tehokkaan tilitoimistoammattilaisen salaisuus?

Työhyvintointi on monen tekijän summa

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät useista eri suunnista. Itse työllä ja sen kuormittavuudella on osansa, samoin kannustavalla johtamisella, työyhteisön avoimuudella ja tavoilla kommunikoida. Tavoitteiden selkeä asettaminen, joustavat työaikajärjestelyt ja mahdollisuus kehittyä tuovat työhyvinvointiin siivunsa. Eikä yksilö ja hänen asenteensa ole myöskään merkityksetön – päinvastoin. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta jaksamisesta, samoin ainakin osittain myös toisten. Kuinka suhtaudun työkavereihin, yhteisiin haasteisiin, hankaluuksiin tai suoranaisiin virheisiin?

Sähköinen taloushallinto automatisoi työtä

Kiireessä työhyvinvointiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Myös hopun perisyistä on järkevää taklata ne, jotka ovat taklattavissa. Taloushallinnon ammattilaisten työtehtävissä sähköisyys ja automaatio tulevat avuksi ruuhkahuippuja tasaamaan. Sähköinen taloushallinto poistaa rutiininomaista tallennustyötä ja automaatio tuottaa tietoa niin, että kuukausikirjanpitoa on mahdollista tehdä jopa välitilinpäätöstasoisesti. Näin kaikki työ ei kasaannu tilinpäätösaikaan.

Pilvipalveluina toimivat ohjelmistot mahdollistavat työaikajoustot, kun tieto ei ole toimistossa mapeissa, vaan sähköisesti käytettävissä missä ja milloin tahansa. Töitä pääsee tekemään tarpeen tullen kotoa, mökiltä, mistä tarvitseekaan. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmille jousto on monta kertaa varsinainen arjen pelastaja.

Tehokasta työtä hyvinvointia unohtamatta

Olemme koonneet kirjanpitäjän työn näkökulmasta maksuttoman oppaan Tehokkaampaa työtä. Siinä esitellään kymmenen sähköisen taloushallinnon tarjoamaa mahdollisuutta, joilla omaa työtehoa voi nostaa ja joiden avulla työ helpottuu ja hyvinvointi kasvaa.

Lataa maksuton opas | Kirjanpitäjän opas

Tilitoimisto, sähköinen taloushallinto