Kasvualalla

Piia Similä / 17.4.2019
Piia Similä

Finago0859Tilitoimistoalalla menee hyvin. Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia viime vuonna.  Luku ilmenee Taloushallintoliiton tutkimuksesta, jonka lähteenä on Tilastokeskus. Huikea tulos, ja samaa kasvupolkua on helppo aavistella talousuutisia lukemalla.

Miten alan kasvu ja houkuttelevuus näkyy tilitoimistoissa? Ainakaan kilpailu parhaista osaajista tuskin vähenee. Millä tavalla kasvu-uralla olevat toimistot varmistavat kilpailukykynsä ja mitä tulevaan valmistautujan kannattaa jo nyt tehdä?

Sähköinen perusedellytyksenä

Sähköisen taloushallintopalvelun kysyntä nousee koko ajan. Monille yrityksille se ei oikeastaan ole enää edes vaatimus, vaan itsestäänselvyys, edellytys, jota ei kyseenalaisteta. Sähköinen taloushallinto on yritysten lisäksi yhteiskunnan tahtotila, kun seuraa lainsäädännön kehitystä. Sähköisen laskutuksen vaatimus on kirjattu lakiin ja tulee yritysten väliseen laskutukseen voimaan vuoden kuluttua.

Sähköinen palvelumalli hyödyttää tilitoimistoja. Toiminta tehostuu, kun manuaaliseen tietojen tallentamistyöhön aiemmin mennyt aika voidaan käyttää asiakkaan eduksi. Asiakas saa neuvoja yritystoimintaansa. Kirjanpitäjien työ on mielekästä talousneuvontaa, jossa asiantuntemusta pääsee hyödyntämään laajasti.

Sähköinen maailma on paitsi nykyinen myös tulevaisuuden maailma, jolla kirjanpidon ja taloushallinnon osaajia houkutellaan töihin. Nouseehan mielekäs, merkityksellinen työ lähes jokaisessa tutkimuksessa kärkipaikoille, kun puhutaan motivaatiotekijöistä työssä. Sähköisyys ja tehtävien kallistuminen neuvontapuolella tarjoaa lisäksi huimia mahdollisuuksia osaajille kehittää, syventää ja laajentaa asiantuntemustaan.

Hinnoittelu vastaamaan palvelua

Sähköinen palvelumalli mahdollistaa ja osittain pakottaakin tilitoimistoa miettimään myös hinnoitteluaan. Mistä asiakas maksaa sähköisessä palvelumallissa? Sähköisessä taloushallinnossa niin sanottu lainsäädöllinen, pakollinen työ hoituu automaation ansiosta nopeasti eikä tuntiperusteinen hinnoittelumalli ole välttämättä toimivin.

Sähköisessä taloushallinnossa asiakas maksaa tilitoimiston asiantuntemuksesta. Hinnoittelu voi olla esimerkiksi kiinteän kuukausihinnan ja tuntihinnoittelun yhdistelmä, jolloin niin sanottu rutiinityö kulkee kiinteällä kuukausimaksulla ja yrityksen on helppo budjetoida taloushallinnon kulu tältä osin. Tuntihinnalla voidaan myydä lisäarvopalveluita, joissa tarvitaan syvällistä osaamista.

Jos vaihtoehdot mietityttävät, kannattaa kurkata maksuton hinnoitteluoppaamme tilitoimistolle.

Lataa maksuton opas | Tilitoimistopalvelujen hinnoittelu

sähköinen taloushallinto