Kannattavuutta sähköisillä taloushallinnon prosesseilla

Piia Similä / 04.9.2018
Piia Similä

Kannattavuutta sähköisellä taloushallinnolla

Millaisia mielikuvia sinulle tulee sanasta prosessi? Tehokas ehkä? Jäykkä, joustamaton, tylsäkin? Parhaimmillaan toimiva prosessi on loistava muistintuki: kun teet prosessin mukaisesti, kaikki tulee tehtyä.

Toisaalta tilaa luovuudelle ei välttämättä ole, vaikkei tämä kiveen hakattua ole. Prosessin vaiheiden sisällä luova tekeminen saattaa olla jopa pääosassa.

Tilitoimistoissa ollaan totuttu prosesseihin. Esimerkiksi verottajan kanssa asioidessa tila sooloilulle on varsin rajallinen. Prosessin toimivuus on myös monelle asiakkaalle merkki luotettavuudesta. Asiakas tietää, missä järjestyksessä ja millä aikataululla asiat etenevät.

Sähköinen taloushallinto helpottaa töiden hallintaa, kun monet manuaalista tallennustyötä vaatineet prosessit voidaan automatisoida täysin tai osittain. Automaatiota sisältävä prosessi on näkyvä ja virtaviivainen.

Säästä rahaa ja aikaa

Eniten taloushallinnon aikaa vie yleensä ostolaskuprosessi. Sähköisessä mallissa verkkolasku saapuu automaattisesti prosessiin, ja se tiliöidään automaattisesti. Kun tarkastamis- ja hyväksymiskierto on tehty, lasku kirjautuu ostoreskontraan automaattisesti. Sieltä muodostetaan pankkiaineisto, joka siirretään pankkiin. Huomion arvoista on, että Suomessa yrityksistä jo yli 70 prosenttia lähettää laskunsa verkkolaskuina. Monissa yrityksissä verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoaste on täydet sata prosenttia.

Ostolaskuprosessi on hyvä esimerkki siitä, kuinka sähköinen taloushallinto tehostaa tekemistä. Inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee ja läpimenoajat lyhenevät. Tutkimuksen mukaan laskun automatisoitu lähetys ja vastaanotto on manuaaliseen verrattuna yli kolme kertaa edullisempaa ja lähes neljä kertaa nopeampaa.

Sähköiselle palvelulle on kysyntää

Sähköisen tilitoimistopalvelun puolesta puhuvat monet seikat. Yrityksissä yleinen verkkolaskukäytäntö on yksi niistä, tehokkuutta ja kannattavuutta tuovat automaattiset prosessit toinen. Myös ilmapiiri ja yleinen trendi ovat vakaasti sähköiseen suuntaan. Maksuttomassa oppaassamme tutkimustietoa sähköisen taloushallinnon hyödyistä

New Call-to-action

Tilitoimisto, Sähköinen taloushallinto