Juuri nyt pinnalla: Tilinpäätös

Piia Similä / 03.1.2018
Piia Similä
william-iven-8515.jpg
 
Tilinpäätös 2017 oli Leena Rekola-Niemisen aiheena ajankohtaisessa webinaarissamme joulun alla. Webinaarin sisältö koostui kolmesta näkökulmasta. Rekola-Nieminen avasi uuden asetuksen, PMA:n mukaista tilinpäätöstä, puhui taseen aineettomista hyödykkeistä sekä kävi läpi KILAn uusittuja yleisohjeita ja uusia lausuntoja tilinpäätöksen laadintaan liittyen. 
 

Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Nyt toisen kerran tehtävässä, PMA:n mukaisessa tilinpäätöksessä tilintarkastajat käyttivät viimeksi Rekola-Niemisen mukaan monin paikoin vielä pehmeämpää käsittelyä, mutta nyt toisella kerralla vaaditaan jo tarkemmin uuden tavan mukaista tilinpäätöstä. Pehmeän laskun jälkeen päästään siis tositoimiin.

Rekola-Nieminen käsitteli uuden tilinpäätöksen ulkoasuun, sisältöön ja menetelmiin liittyviä havaintoja. Yhtenä esimerkkinä se, että arkistointiin on tullut lisää vapautta mutta samalla vapaus tuo mukanaan vastuuta. Arkistointi tulee nimittäin järjestää nyt niin, että tiedot ovat luettavissa arkistosta koko arkistoinnin ajan. Tämä asettaa vaatimuksia muun muassa tallennusmuodolle, ettei siinä käytetty tekniikka vanhene ennen aikojaan.   
 

Taseen aineettomat hyödykkeet

Taseen aineettomia hyödykkeitä webinaarissa käsiteltiin siltä kannalta, tuleeko ne vai saako ne aktivoida. Hankalaksi asian tekee se, että elinkeinoverolaissa ja kirjanpitolaissa on keskenään poikkeavia ja jopa ristiriitaisia ohjeita.
 
Rekola-Nieminen nosti aineettomista hyödykkeistä esille ensin kehittämismenot. Hän totesi, että tutkimusmenot ovat aina vuosikulua, ja kehittämismenot saa aktivoida. Kansallinen olettama on kulukirjaus (hankintamenon dokumentointi). Edellytykset aktivoinnille täytyy dokumentoida, ja ne on poistettava vaikutusaikanaan maksimipoistoajan ollessa 10 vuotta tai luotettavasti perusteltuna pidempi.

Aineettomat oikeudet puolestaan tarkoittavat esimerkiksi toimilupia, patentteja, lisenssejä ja tavaramerkkejä. Niissä täytyy arvioida, tuottavatko ne tuloa useampana tilikautena vai vain yhtenä. Vastikkeellisesti hankitut oikeudet on aktivoitava, mutta sen sijaan itse luodut saa aktivoida halutessaan. Ne on poistettava vaikutusaikanaan.

Liikearvolla tarkoitetaan sitä, kun esimerkiksi yritys ostaa toisen yrityksen liiketoiminnan. Tämä sisältää usein muun muassa koneita, kalustoa, asiakaskuntaa, logon ja niin edelleen. Liikearvon saa aktivoida, ja se on poistettava vaikutusaikanaan. Huomionarvoista on, että jos liikearvo tuottaa tuloa yli kolme vuotta, se tulee aktivoida EVL 24 §:n mukaan.

Muut aineettomat hyödykkeet, kuten vuokratilan perusparannusmenot, on poistettava niiden vaikutusaikana, ja maksimipoistoaika on joko 10 vuotta tai luotettavasti perustellusti pidempi.
 

KILAn uudet lausunnot huomioon tilinpäätöksessä

Millä tavalla KILAn uusitut yleisohjeet ja uudet lausunnot tulee huomioida tilinpäätöksessä? Rekola-Nieminen kiinnitti huomiota ensiksi asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin, kun yleisohjetta on päivitetty muun muassa kaavoihin liittyen.

Konsernitilinpäätökseen on taas tullut lakien aiheuttamia tarkennuksia ja olennaisia muutoksia, joita ovat muun muassa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta koskevien kokorajojen nostaminen ja alakonsernitilinpäätöksen laatimatta jättämisen perusteiden laajentuminen.

Perustajaurakoinnin uusi yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan aiemmin 17.1.2006 antaman yleisohjeen perustajaurakoinnista tilikausilla, jotka alkavat 1.7.2017 tai sen jälkeen. Myös perustajaurakointiin liittyen on tullut uusia ohjeita.

Tilinpäätökseen liittyen maksuperusteisesti arvonlisäveron saavat tilittää neljä eri ryhmää. Näitä ovat:
  • verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa
  • verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia (eli luonnollinen henkilö maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajana)
  • verovelvollinen, jolla on kirjanpitolain nojalla oikeus olla laatimatta tilinpäätöstä (eli mikrokokoinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja) tai neljäntenä
  • verovelvollinen, jolla on kirjanpitolain nojalla oikeus laatia tilinpäätöksensä maksuperusteisesti (eli mikrokokoinen säätiö ja yhdistys).


Jäikö webinaari näkemättä?

Onko aihe sinulle ajankohtainen? Haluatko kuulla lisää? Pääset katsomaan webinaarin maksutta alta. 
 
Lataa maksuton webinaaritallenne | Tilinpäätös 2017
 
 

verotus, tilinpäätös, tilikausi, webinaari