Juhlien ja lahjojen verotuskäsittely

Piia Similä / 21.11.2018
Piia Similä
Juhlien ja lahjojen verotus
Pikkujoulukausi on taas täällä. Millainen on pikkujoulujen tai joululahjojen verotuskäsittely? Ovatko ne saajalleen verovapaata tuloa? Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja Tomi Peltomäki käsitteli webinaarissamme lahjoja ja juhlia verotuksessa.
 

Henkilökuntajuhlien verotus

Tuloverolain (TVL) pykälässä 69 otetaan kantaa henkilökuntajuhliin. Etu on verovapaata tietyin edellytyksin. Juhla tulee olla suunnattu koko henkilökunnalle, sen kustannuksen on oltava tavanomaisia ja kohtuullisia ja juhla työnantajan järjestämä.
 
Tavanomaisia ovat esimerkiksi pikkujoulut, kesäjuhlat ja vastaavat juhlatilaisuudet, joiden kustannukset ja järjestämistiheys ovat tavanomaisella ja kohtuullisella tasolla. Lisäksi työnantaja voi kustantaa matkakustannukset matkalaskua vastaan tapahtumapaikalta kotiin, jos tapahtuma on muualla kuin työntekijän varsinaisella työpaikalla. Tilaisuus rinnastuu tältä osin siis työmatkaan.
 
TVL 69§:n mukaan juhlien ja muiden etujen kohtuullisuutta arvioidaan työntekijäkohtaisella kustannuksella, vaikkakaan täsmällisiä euromäärärajoja ei ole. Kohtuullisia voivat olla niin satunnaiset juhlat kuin vaikkapa toistuva, kerran kuussa tarjottava hieronta työpaikalla. Kustannuksia arvioitaessa huomioidaan vuosittaiset kokonaiskustannukset jaettuna henkilöstömäärällä. 
 
Yksi verovapauden edellytyksistä on se, että juhla on koko henkilökunnalle suunnattu. Henkilökunnalla tarkoitetaan palkansaajia, eikä verottaja ole tehnyt rajausta työsuhteen käsitteen mukaan. Henkilökuntaan voidaan siis lukea mukaan myös muun muassa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai toiminimen omistajayrittäjä. Kaikkien ei tarvitse osallistua juhlaan, mutta juhlan luonne ei voi olla sellainen, että se rajaa osallistujia henkilön ominaisuuteen liittyvillä seikoilla. Rajaukset ovat silti sallittuja, kunhan ne ovat samanlaiset kaikille, eivätkä kohdistu henkilöön. Rajauksena voivat olla vaikka kaikki, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yli kolme kuukautta.  

Tuloverolain pykälä verovapaudesta koskee vain henkilökuntaa, ja juhlat ovat työntekijän perheenjäsenelle lähtökohtaisesti veronalaista tuloa. Kuitenkin verovapaa henkilökuntaetu voi sisältää myös puolison tai perheenjäsenen käyttämien etujen kustannuksia tapauksissa, joissa puolison tai perheenjäsenen osallistumista edun käyttämiseen voidaan pitää tavanomaisena ja saatu etu on kohtuullinen huomioiden myös puolison osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. 
 

Henkilökuntalahjojen verotus

Peltomäki käsitteli webinaarissa juhlien lisäksi TVL 69§:ssä mainittua vähäistä muuta lahjaa, kuten vaikka joulu- tai läksiäislahjaa. Se on verovapaa, jos lahja saadaan muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Vähäiseksi lahja katsotaan silloin, kun sen arvo ei ylitä 100 euroa. Se voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti, joka on rajattu esimerkiksi niin, että työnantaja on määritelty vaihtoehdot, joista lahjansaaja voi valita.
 
Esimerkiksi kirjakaupan lahjakortti on verovapaa lahja, jos työnantaja on rajannut 10 kirjan valikoiman, jonka joukosta työntekijä voi valita kirjalahjansa. Jos lahjakortti sen sijaan oikeuttaa valitsemaan kirjan koko kirjakaupan valikoimasta, kyseessä on verotettava etu.
 
Verovapaita ovat myös erilaisten kilpailujen palkinnot tyky- ja tyhytilaisuuksissa, kunhan ne ovat arvoltaan vähäisiä esinepalkintoja, enintään 100 euron arvoisia. Kilpailu tarkoittaa muuta kuin työnteossa kilpailua. Sen sijaan rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat ovat aina palkkaa. 
 

Jäikö webinaari näkemättä?

Ajankohtaisen verowebinaarin pääset katsotaan alta maksutta. 
 
Katso tallenne »
 
 

Verotus