Joko yrityksesi hyödyntää maksuperusteista alv-käsittelyä?

Marjaana Heiskanen / 16.8.2017
Marjaana Heiskanen

procountor_softa.jpg

Procountorissa on nyt mahdollista käsitellä arvonlisävero maksuperusteisesti, vaikka kirjanpito olisi suoriteperusteinen. Procountor on ensimmäisiä taloushallinto-ohjelmistoja, jossa maksuperusteisen arvonlisäveron käsittely on automatisoitu aina myyntilaskun muodostamisesta alv-tilitykseen ja raportointiin saakka. Ominaisuuden käyttöönotto ei maksa mitään ylimääräistä, ja näin se toimiikin erinomaisena myyntiargumenttina myös taloushallinnon asiantuntijalle, joka haluaa auttaa asiakasyrityksiään menestymään.

Säännöt haltuun

Ennen menettelyn käyttöönottoa suosittelemme lukemaan ohjeet Verohallinnon sivuilta sekä tutustumaan tarkoin ohjeeseen ohjekirjassamme.

Maksuperusteista arvonlisäveroa käyttävien tulee tietää arvonlisäveron ajallisen kohdistamisen säännöt. Käyttöönotto kannattaa ajoittaa sopivaan kohtaan sekä tehdä päättyvälle suoriteperusteisen arvonlisäveron kaudelle tarvittavat toimenpiteet, jotka on mainittu ohjekirjassamme.

Taustalla arvonlisäverolain muutos

Vuoden 2017 alussa tullut lakimuutos (laki arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta) mahdollistaa arvonlisäverokäsittelyn maksuperusteisesti pienyrityksillä, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa. Menettely koskee ainoastaan kotimaan myyntejä ja ostoja. Lakia ei siten voi soveltaa tuonteihin tai vienteihin eikä EU-alueen yhteisömyyntien tai hankintojen ajalliseen kohdistamiseen. Maksuperustetta ei myöskään voi soveltaa sellaisiin rajat ylittäviin palvelujen myynteihin, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Yritys voi valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta ja menettely koskee sekä ostoja että myyntejä. Maksuperusteinen menettely ei sisällä velvollisuutta oikaista myyntien arvonlisäveroja suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä.

Tavoitteena kassavirran parantaminen

Maksuperusteinen menettely parantaa pienyritysten kassavirtaa, koska suorite- tai laskuperusteinen menettely tarkoittaa sitä, että alv tulee tilittää lähetetyn laskun päivämäärän mukaan tai palvelun tai tavaran suorittamisen mukaan. Maksuperusteisessa alv:issa vero tilitetään laskun maksukuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä. Eli jos asiakas maksaa laskun 15.8., alv tilitetään vasta 12.10.  

Vero kohdistetaan kuitenkin viimeistään sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, jos myyntihintaa ei ole tätä ennen maksettu. Ostojen puolella alv tilitetään samalla tapaa laskun maksuhetken mukaisesti.

Menettely tulee ottaa pois päältä, mikäli liikevaihto ylittää 500 000 euron rajan. Jos yritys siirtyy maksuperusteisesta arvonlisäveron tilityksestä suoriteperusteiseen tilitykseen kesken tilikauden, yrityksen on maksettava vero seuraavalla avoimella verokaudella sellaisista tekemistään myynneistä, joista se ei ole vielä saanut maksua.

Maksuperusteinen menettely on erityisesti hyvä sellaisille yrityksille, jotka joutuvat myöntämään pitkiä maksuaikoja asiakkailleen ja joilla toisaalta taas omat ostot ovat vähäisiä. Ohjekirjassamme kerromme enemmän suoriteperusteisen ja maksuperusteisen alv:in tilityksen eroista.

Miksi sähköinen taloushallinto?

Miten pk-yritys samoin kuin suurempikin yritys hyötyy sähköisestä taloushallinnosta? Miksi yrityksen kannattaa siirtyä sähköiseen taloudenhoitoon ja mitä se maksaa? Tutustu maksuttomaan oppaaseemme.

Lataa maksuton opas | Mitä sähköinen taloushallinto maksaa yritykselle?

 

maksuperusteinen arvonlisävero, arvonlisävero, procountor