Hyvinvointi vie kohti loistavia tuloksia

Piia Similä / 11.7.2018
Piia Similä

Finago blogi

Erityisesti kesälomien aikaan palautumisesta ja akkujen lataamisesta puhutaan paljon. Lomalla kannattaa levätä, jotta jaksaa taas juosta syksyn kiireestä toiseen ennen kuin ollaan ansaitulla joululomalla ja mahdollisuus palautumiseen taas tulee. Lomalla palautumiseen löytyykin monenmoisia vinkkejä ja ohjeita – niinpä, olethan muistanut suunnitella ja aikatauluttaa lomalevon, jotta olet taas elokuussa virkeä?

Asiaa voi lähestyä myös toisesta näkökulmasta. Entä jos oman hyvinvoinnin, jaksamisen ja tarvittavan levon asettaisikin vallitsevaksi asiaintilaksi? Jos se ei olisi vain loma-aikoihin liittyvää, joskus jopa hengästyttävää rentoutumisen suorittamista?

Millaisia keinoja asiantuntijatyössä, jossa kiireapulaisia ja lomasijaisia harvemmin on, voisi löytää työhyvinvointiin? Tai entä jos lopettaisimme koko termin käytön? Voisiko työhyvinvoinnin korvata ihan vain hyvinvoinnilla? Jos ei muuten voi hyvin, tuskin töissäkään – tai toisin päin.

Työn imussa syntyy tuloksia

Tutkimusten mukaan hallinnan tunne nousee (työ)hyvinvoinnin näkökulmasta merkittäväksi vaikuttavaksi tekijäksi. Työelämässä tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi työn itsenäisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa pelisääntöihin. Tätä on helppo soveltaa yhtä lailla muuhun, työajan ulkopuoliseen elämään.

Asiantuntijat sanovat, että työntekijä, joka voi hyvin, on jopa sata kertaa tuloksellisempi kuin leipääntynyt, kyllästynyt työntekijä. Työnimuun pääsemiseen puolestaan vaikuttavat sen voimaannuttavat piirteet – jo mainitun hallinnan tunteen lisäksi myös innovatiivinen ilmapiiri, sosiaalinen tuki ja kehittymismahdollisuudet.

Voimavaratekijöiden keskeinen rooli

Tulevaisuuden työelämästä kirjoitellaan paljon – erilaisia visioita, tutkimustuloksia ja mielipiteitä on runsaasti. Monen jakama on ajatus niin sanottujen metataitojen merkityksestä tulevaisuudessa. Näihin lukeutuvat vaikkapa sosiaalinen älykkyys, johtamistaidot, itsensä johtaminen ei ollenkaan vähäisimpänä, elämänhallinnan taidot ja digitaalinen lukutaito. Kaikki taitoja, joista on varmasti hyötyä niin töissä, harrastuksissa kuin missä tahansa elämänalueella. Esimerkiksi elämänhallinnan taitojen nostamisen voi helposti nähdä siitä näkökulmasta, että ihminen tosiaan on yksi kokonaisuus. Työelämä, harrastuselämä, kotielämä ja niin edelleen nivoutuvat yhteen, ne ovat kaikki yhtä ja samaa elämää.

Toisaalta vaatimuksten viidakossa esille ovat nousseet myös niin sanotut voimavaratekijät, kuten innostuneisuus. Myönteisyyden positiivinen vaikutus näkyy tutkimuksissakin – ihmisen toimintakyky laajenee positiivisen ajattelun kautta, millä on taas vaikutusta niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin – niin töissä, kotona ja kaikkialla.

Kiinnostaako hyvinvointi?

Lataa asiakaslehtemme Pilven uusin numero alta maksutta mukavaksi kesälukemiseksi. Lehdessä asiaa työhyvinvoinnista ja sen positiivisista vaikutuksista, samoin muun muassa psykoterapeutti Maaret Kallion haastattelu siitä, mitä on onnellisuus ja miten onneaan voisi tavoitella. Jutussa pohditaan muun muassa, mikä merkitys rahalla on onnen saavuttamiseen.

Lataa Pilvi-lehti 1/2018

 

Yrityksille