Hyvällä johtamisella timanttisia taloustiimejä

Piia Similä / 26.4.2017
Piia Similä

Tilitoimiston johtaminen

Miten johtaa oma taloushallintoammattilaisten joukko menestykseen? Onko tilitoimistojen johtamisessa erityispiirteitä muiden alojen organisaatioihin verrattuna?

Henkilöstöarviointeihin ja rekrytointeihin erikoistuneen Psyconin toimitusjohtaja Lauri Luoto avasi webinaarissamme taloushallintotiimien erityispiirteitä, niiden johtamista, sitouttamista ja rekrytointia. Rekrytoinnista voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestamme.

Ikäjohtamisessa ei tuijoteta fyysistä ikää

Lauri Luoto lähestyi tilitoimistojen johtamista alan ominaispiirteillä, joita he ovat Psyconilla taloushallinnon rekrytointeja hoitaessaan havainneet. Taloushallinnon ammattilaisten keskuudessa pitkät työurat ovat henkilöstöammattilaisen mukaan yleisiä. Tämä tuo mukanaan ikäjohtamisen tarpeen. Tiimeissä voi olla hyvin eri-ikäisiä osaajia, ja hyvä johtaminen ottaa huomioon heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Ikäjohtaminen ei nimestään huolimatta ole ikään tuijottamista, vaan erilaisten ihmisten vahvuuksien näkemistä ja hyödyntämistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun jokaiselle löytyy oma rooli tiimistä ja hän voi työskennellä omien voimavarojensa mukaan, hyötyy siitä koko tiimi.

Viestintä muutosjohtamisen ytimessä

Talouden ammattilaiset ovat Psyconin kokemuksen mukaan tottuneet huolelliseen työskentelyrutiiniin, jossa ei ole tilaa virheille. Työmoraali on korkea. Tällaisessa ympäristössä muutosjoustavuus eli muutokseen suhtautuminen on vaihtelevaa, mikä nostaa Luodon mukaan muutosjohtamistaitojen tärkeyttä.

Muutoksen johtaminenhan on aina yhdistelmä hyvää viestintää ja ihmisten aitoa kohtaamista. Jotta suunnitelmista päästään organisaation yhteisiin uusiin toimintatapoihin, tulee viestinnän olla selkeää, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää.

Tilitoimistoala käy monen muun alan rinnalla läpi murrosvaihetta. Työnkuvat ja roolit muuttuvat sähköistymisen myötä. Hyvä muutosjohtaja tuntee tiimiläistensä vahvuudet ja osaa etsiä yhdessä jokaiselle mielekkään urapolun muuttuvien asiakastarpeiden viidakossa.

Korkean työmoraalin työyhteisöille ominaista on itse asetettu korkea työn laatuvaatimus. Kuinka johtaa tiimiä niin, etteivät yksilöiden työkuormat kasvat liian suuriksi, ettei kukaan tunne olevansa korvaamaton eli koe joutuvansa pärjäämään yksin? Miten viestiä riittävä laatutaso työntekijöille, joiden oma vaatimus hipoo täydellisyyttä, Lauri Luoto kysyi webinaarissa.

Negatiivisesta osaamisreservistä ammattitaidon hyödyntämiseen

Luoto nosti myös esiin negatiivisen osaamisreservin käsitteen. Sillä tarkoitetaan henkilöstöllä olevaa osaamista, sellaista ammattitaitoa, joka on yrityksessä käyttämättömänä. Jos yritys haluaa uudistua, täytyy henkilöstön osaamisreserviä toki olla. Sen sijaan, jos sitä on liikaa käyttämättä, aiheuttaa se turhautuneisuutta ja lähtövalmiutta.

Taloushallinnon tehtävät ovat usein muiden tukifunktioiden tavoin ikään kuin umpikuja, jossa ei isossakaan organisaatiossa ole selkeitä urakehitysmahdollisuuksia. Hyvä johtaja tuntee henkilökuntansa, heidän osaamisensa ja kehittymistavoitteet. Voisiko hän esimerkiksi sisäisillä työjärjestelyillä ja -kierrolla luoda kiinnostavia tehtäviä ja tarjota kehittymismahdollisuuksia?

Johda taloushallintotiimisi menestykseen

Taloushallintotiimien johtaminen vaatii Psyconin Lauri Luodon mukaan ennen mukaan erinomaista muutos- ja ikäjohtamisen taitoa. Hyvä viestintäosaaminen, oman tiimin tunteminen ja ihmisten kanssa kommunikointi ovat vahvuuksia, jotka ovat tilitoimistojen – kuten kai minkä tahansa muunkin organisaation –  johtamisen ydintä. Mitä muuta tarvitaan?  Mihin kannattaa panostaa? Kokosimme Lauri Luodon vinkkejä maksuttomaan oppaaseen. Lataa opas ja poimi siitä itsellesi parhaat käytännöt.

Lataa maksuton opas | Johda taloushallintotiimisi menestykseen

Tilitoimisto, Johtaminen ja raportointi