Fokuksessa verosuunnittelu

Piia Similä / 25.10.2017
Piia Similä
 
Verosuunnittelu | Finagon blogi

Mitä toiminimiyrittäjän kannattaa huomioida pääoma- ja ansiotulojen jakoa tehdessään? Entä mitä osakeyhtiössä tai henkilöyhtiössä on hyvä ottaa huomioon kustannusten korvaamisessa? Mikä on taselainaus? Mitä passiivisella omaisuudella tarkoitetaan?
Eri yritysmuotojen verosuunnittelu oli Taloushallintoliiton johtajavan asiantuntijan Markku Ojalan aiheena webinaarissamme. Millaisia erityispiirteitä eri yhtiömuotoihin verojen näkökulmasta liittyy?
 

Pääoma- vai ansiotuloa?

Toiminimiyrityksen tulos verotetaan aina vuosittain kokonaisuudessaan yrittäjän tulona. Pääoma- ja ansiotulojakoon on mahdollista vaikuttaa merkittävästikin. Valittavana on, onko pääomatulon osuus nettovarallisuudesta 20 prosenttia, 10 prosenttia tai pyöreä olla. Verotuksen olettama on ensin mainittu, 20 prosenttia.

Lisäksi yritystuloa on mahdollista jakaa esimerkiksi puolisoiden kesken, jos molemmat työskentelevät yrityksen hyväksi. Pääomatulon osuus jaetaan puolisoiden nettovarallisuusosuuksien perusteella.

Henkilöyhtiöissä yrityksen tulos jaetaan vuosittain verotettavaksi yhtiömiesten tuloina. Pääomaosuuden suuruutta ei ole mahdollista valita, vaan se on aina 20 prosenttia yhtiömiehen nettovarallisuudesta. Yhtiömiehet voivat nostaa yrityksestä palkkaa, millä pääsee vaikuttamaan siihen, mikä yhtiömiehen tulososuuden pääomatulon osuus on. Palkkaa kun verotetaan ansiotulona. Pääomatulona sen sijaan verotetaan esimerkiksi vuokratuloja; yhtiömiehet voivat tehdä muun muassa liikehuoneiston vuokrasopimuksen yrityksen kanssa.
 

Milloin osakeyhtiöksi?

Milloin sitten kannattaa vaihtaa yhtiömuotoa ja päätyä osakeyhtiöön? Ojala huomautti webinaarissa, että osakeyhtiömuotoa varten yrityksellä täytyy olla nettovarallisuutta – erityisesti silloin, kun yritys tuottaa hyvin ja voittoa on mahdollista jättää yritykseen. Jos sen sijaan nettovarallisuutta ei juuri ole, tulos on matala ja se tarvitaan yrittäjän elämiseen, ei osakeyhtiömuoto tuo verosäästöjä. Varojen nostaminen toiminimi- tai henkilöyhtiöstä on osakeyhtiötä yksinkertaisempaa, mutta toki esimerkiksi imagotekijänä osakeyhtiömuoto voi toisinaan olla perusteltu.
 

Kustannusten korvaaminen eri yhtiömuodoissa

Henkilö- ja osakeyhtiöt voivat maksaa yhtiömiehelle tai osakkaalle verovapaita matkakustannusten korvauksia samoin perustein kuin työntekijälle. Kustannusten korvaaminen ei edellytä, että yhtiömies tai osakas nostaisi yhtiöstä palkkaa.

Sen sijaan toiminimiyrittäjän kilometrikorvauksia ja päivärahoja koskevat omat elinkeinoverolain säännöksensä (Laki elinkeinotulon verottamisesta, EVL 55 §). Näitä kuluja ei käsitellä palkkakirjanpidossa tai pääkirjanpidossa, vaan niistä on tehtävä veroilmoituksella vähennys.

Jäikö webinaari näkemättä?

Markku Ojala käsitteli monipuolisessa webinaarissamme edellä mainittujen lisäksi verosuunnittelun näkökulmasta esimerkiksi yrityksen nettovarallisuutta pääomatuloverotuksen perustana, yksityisottoja, luontoisetuja ja peiteltyä osinkoa.

Tutustu aiheeseen tarkemmin lataamalla maksuton webinaaritallenne.
 
Lataa maksuton webinaaritallenne | Verosuunnittelun kulmakivet
 

Verotus