Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Piia Similä / 31.10.2019
Piia Similä

Mikroyrittäjät

Yrittäjä, tuntuuko sinusta, ettei 24 tuntia vuorokaudessa enää riitä liiketoiminnan pyörittämiseen? Ehkä yrityksesi on saapunut pisteeseen, jossa on syytä harkita ulkopuolisen työvoiman palkkaamista.

Odota kuitenkin vielä hetki. Ennen kuin julkaiset työpaikkailmoituksen hetken mielijohteesta tai palkkaat lennossa ensimmäisen työntekijän, on hyvä muistaa muutama asia. Milloin henkilökuntaa kannattaa palkata ja mitä huomioida ennen rekrytoinnin aloittamista?

Milloin kannattaa palkata henkilökuntaa?

Yritystoiminnan alkuvaiheessa moni yrittäjä on omillaan. Ympärillä saattaa olla tukijoukkoja, kuten perhe ja ystäviä, mutta yrittäjä itse on yrityksen ainoa virallinen työntekijä ja hoitaa suurimman osan työstä.

Mitä tehdä, kun kysyntä, työtaakka ja liikevaihto pikkuhiljaa kasvavat? Viimeistään tässä vaiheessa moni alkaa punnita, jatkaako mahdollisimman pienellä riskillä entiseen malliin silläkin uhalla, että uusista projekteista ja asiakkaista on kieltäydyttävä vai kannattaisi palkata ensimmäinen työntekijä.

On fakta, ettei todellista kasvua synny ilman työntekijöitä tai investointeja. Jos haluat kasvattaa yritystoimintaasi, henkilökunnan palkkaaminen on usein välttämätöntä. On myös hyvä muistaa, että yksi yleinen syy startup-yritysten kaatumiseen on yrittäjän loppuunpalaminen. Harva ihminen pystyy venymään ikuisesti joka suuntaan. Työtehtävien ulkoistaminen tai osittainen delegointi voi siis olla järkevää myös yrittäjän oman jaksamisen kannalta. Hätiköityjä päätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä, ennen kuin kulut on laskettu huolellisesti.  

Laske työntekijän palkkaamisesta koituvat kulut oikein

Työntekijän palkaaminen on ennen kaikkea taloudellinen kysymys: uuden työntekijän on tuotettava vähintään oman palkkansa (+sivukulut) verran hyötyä, jotta hänen palkkaamisensa olisi kannattavaa yritykselle.

Tästä syystä on tärkeää, että työntekijän palkkaamisesta koituvat kulut lasketaan kokonaisuudessaan. Työnantajana et ole vastuussa pelkästään palkanmaksusta, vaan sinulla on myös kolme keskeistä lakisääteistä velvoitetta: työterveyshuolto, työntekijän eläkemaksu ja työnantajan ottamat vakuutukset. Sinun kannattaa siis varautua siihen, että työntekijästä koituvat kustannukset ovat vähintään 1,5 kertaa palkan suuruus. Voit käyttää netissä löytyviä laskureita kulujen arviointiin.

Menot eivät kuitenkaan lopu tähän. Mahdollisesti joudut vuokraamaan myös toimistotilaa ja hankkimaan työntekijän käyttöön työpisteen tietokoneineen. Huomioi nämäkin lisäkustannukset laskussa ja arvioi sitten, riittävätkö yrityksen tulot.

Mieti myös, onko muita tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen rahatilanteeseen. Jos kyseessä on kausiluontoinen bisnes, työmäärä saattaa vaihdella eri vuodenaikoina. Mahdollisesti määräaikainen työsuhde tai vuokratyö on silloin turvallisempi vaihtoehto. 

Määrittele työntehtävä tarkkaan

Uuden työntekijän rooli, työtehtävät ja työaika kannattaa määritellä mahdollisimman tarkkaan. Yksi hyvä tapa hahmottaa päivittäisiä työtehtäviä on pitää niistä useamman viikon ajan päiväkirjaa ja miettiä sitten, miten tehtäviä voidaan niputtaa ja delegoida järkevästi.

Moni yrittäjä haluaa ensimmäisenä eroon kirjanpidosta, myynnistä tai muista tehtävistä, jotka eivät tunnu omilta. Siinä ei ole periaatteessa mitään ongelmaa, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että asioiden tehokas delegointi edellyttää myös niiden ymmärtämistä. Vain jos sinulla itselläsi on riittävästi tietoa tietystä tehtävästä tai osa-alueesta, voit valita oikean työntekijän hoitamaan sitä ja tarvittaessa kouluttaa häntä tehtävään. Muista, että sinä luot raamit, joiden sisällä uusi työntekijä toimii.

Varaa tarpeeksi aikaa rekrytointiin

Moni yrittäjä yllättyy, kuinka paljon aikaa ja resursseja rekrytointiin ja oikean kandidaatin löytämiseen voi mennä. Ei ole harvinaista, että koko prosessi kestää kuukausia siitä, kun yrityksessä on tehty päätös uuden henkilön palkkaamisesta.

Suunnitellessasi työntekijän palkkausta muista ottaa huomioon rekrytointiprosessin eri vaiheet, kuten työpaikkailmoituksen laatiminen ja julkaisu eri kanavissa, hakuaika (kuinka pitkään työpaikkaa voi hakea), hakemusten käsittelyyn kuluva aika sekä itse työhaastattelut ja niihin kutsuminen. Nämä kaikki vievät aikaa, joka on pois yrittäjän laskutettavasta työajasta ja vapaa-ajasta.

Jos hyviä hakijoita on enemmän, tarvitaan mahdollisesti useampia haastattelukierroksia, jotka nekin vaativat omat järjestelynsä ja aikansa. On myös hyvä muistaa, että monella työnhakijalla saattaa olla irtisanomisaika edellisestä työpaikasta. Jos tähän kaikkeen lisätään vielä perehdyttämisvaihe, on todennäköistä, että uuden työntekijän työpanos alkaa tuottaa tuntuvia tuloksia vasta viikkojen tai kuukausien jälkeen työpaikkailmoituksen julkaisusta.

Miten löytää sopiva työntekijä?

Usein ensimmäisen työntekijä löytyy omien verkostojen kautta. Harjoittelijoita ja vastavalmistuneita kannattaa etsiä esimerkiksi koulujen tai ainejärjestöjen sähköpostilistoilta. Muita mahdollisia kanavia ovat TE-palveluiden avoimet työpaikat, erilaiset verkkofoorumit tai sosiaalinen media. Moni yritys hyödyntää nykyään rekrytoinnissa myös LinkedIniä.  

Ehkä pohdit nyt, mistä voit tunnistaa sopivan työntekijän. Valitettavasti tähän ei ole helppoa vastausta, sillä oikean henkilön tunnistaminen vaatii ennen kaikkea kokemusta. Ehkä yleisenä sääntönä on hyvä muistaa, ettei ihmisen koulutustausta aina kerro kaikkea. Toki ammattiosaamisella on merkitystä, mutta etenkin pienessä, vielä kasvavassa yrityksessä menestyksen kannalta tärkeämpiä taitoja ovat avoimuus, joustavuus ja valmius oppia uutta. Toinen ”kultainen sääntö” on, ettei ketään kannata palkata pelkän ystävyys- tai sukulaissuhteen perusteella.

Aloita pienellä riskillä

Työvoiman palkkaaminen on yritykselle aina taloudellinen riski, joka tuo tullessaan suuren vastuun. Jos olet vasta aloitteleva yritys, voit hakea lisätukea ostamalla palveluita, ulkoistamalla esimerkiksi kirjanpidon tai palkkaamalla työntekijän määräaikaisella työsopimuksella tietyn sesongin tai tapahtuman ajaksi. Mahdollisesti ensimmäinen työntekijä voi aloittaa myös osa-aikaisella sopimuksella. Jos taloudellinen tilanne sallii täyspäiväisen työntekijän palkkaamisen ja olet valmis kantamaan kaikki työnantajan vastuut, se voi olla ensimmäisen askel kohti suurempaa tiimiä ja yrityksesi kasvutarinaa.

Hyödynnä 8 vinkkiä työntekijän palkkaamiseen

Kokosimme maksuttomaan oppaaseen 8 vinkkiä rekrytointiin. 

Lataa opas »

Yrityksille