Empaattisella johtamisella tuloksiin

Piia Similä / 12.12.2017
Piia Similä

Empaattisella johtamisella tuloksiin

Millaisia piirteitä hyvällä johtajalla on? Mikä voisi olla minimitaso, mitkä ominaisuudet taas mukava lisä? Mitä sinä johtajana pidät tärkeänä toiminnassasi, entä millaisia ominaisuuksia arvostat esimiehessäsi?

Pitkän johtajauran tehnyt Arto Hiltunen puhuu johtamisen viidestä E:stä: empatiasta, elastisuudesta, ennustettavuudesta, energisyydestä ja eettisyydestä. Löytyykö omalta listaltasi samoja ominaisuuksia?

Empatiakykyä voi kehittää

Hiltusen mukaan kaikki listalla mainitut hyvän johtajan ominaisuudet edellyttävät empatiakykyä, josta hän erottaa kaksi eri lajia. Affektiivinen empatia on alaisen tunteiseen mukaan menemistä. Kognitiivinen empatia puolestaan on alaisten tunteiden ja arvojen ymmärtämistä ja niiden kautta oikeiden menettelytapojen löytämistä. Sanomattakin lienee selvää, että hyvän johtajan tärkeällä empatiakyvyllä Hiltunen tarkoittaa jälkimmäistä, kognitiivista empatiaa, joka on hänen mukaansa johtajalle välttämätöntä.

Kyky empatiaan ei ole vain synnynnäinen ominaisuus, joka toisilla on ja toisilta puuttuu, vaan sitä voi kehittää. Hyvä keino on pohtia, miksi toinen ihminen ajattelee juuri niin kuin ajattelee. Myös erilaisten ihmisen ajattelutapaan perehtyminen ja keskustelut laajentavat omaa kokemuspohjaa, Hiltunen vinkkaa. 

Hyvä tilannetaju auttaa johtajaa

Elastisuudella Hiltunen tarkoittaa joustavuutta. Joustavuus on ennen muuta kykyä rakentaa kompromisseja ja mukautua ja sopeutua uusiin tilanteisiin.  Ennustettavuus taas on sitä, että johtaja reagoi toisiaan muistuttaviin aiheisiin johdonmukaisesti, samalla tavalla.

Hiltusen mukaan energisyys voi olla positiivista tai negatiivista. Energisyyden positiivisia elementtejä ovat esimerkiksi päättäväisyys, ahkeruus ja positiivinen energia, negatiivisia sen sijaan touhukkuus, hermostuneisuus ja pikkuasioihin takertuminen. Sama asia, kaksi eri puolta.

Pelkkä lain kirjain ei riitä

Oikeudenmukaisuus on yksi hyvän johtajan tärkeistä ominaisuuksista. Hiltunen puhuu eettisyydestä tarkoittaen sitä, että johtajan kannattaa huomioida se, mille asiat näyttävät, eikä tukeutua vain ajatukseen, että oma toiminta noudattaa lakia. Laki on totta kai perustaso, josta ei voi tinkiä, mutta eettinen toiminta on usein sitä vielä enemmän.

Joustavuutta sähköisellä taloushallinnolla

Tutustu Procountor-ohjelmistoon                                                      Tilaa ilmaiset testitunnukset

Johtaminen ja raportointi