Edellyttääkö asiakkaasi verkkolaskuun siirtymistä?

Piia Similä / 02.3.2016
Piia Similä

Useat yritykset ovat jo pääosin siirtyneet verkkolaskutukseen sekä verkkolaskujen vastaanottoon ja alkavat vaatia myös pieniltä toimittajiltaan laskujen lähetystä sähköisesti. Asiakkaiden vaatimus voi olla merkittävin syy siirtyä sähköiseen laskutukseen. Syitä on muitakin ja hyötyjä vielä enemmän.

Procountor verkkolaskutus

Verkkolaskutukseen siirtymisellä saavutetaan merkittäviä etuja. Taloushallinnon rutiinit tehostuvat verkkolaskutukseen siirryttäessä: useita manuaalisia työvaiheita poistuu, kun tieto siirtyy automaattisesti järjestelmästä toiseen.

Verkkolaskua ja sen myötä automatisoitua kirjanpitoa voikin pitää sähköisen taloushallinnon ytimenä. Verkkolaskussa tieto siirtyy helposti samassa muodossa järjestelmästä toiseen ilman manuaalisia työvaiheita. Tiedot voidaan automatisoida suoraan, jos tilitoimiston käyttämä ohjelmisto osaa tietoja hyödyntää.

Verkkolaskutuksesta syntyy huomattavia etuja verrattuna paperisiin laskuihin. Etuja ovat muun muassa

  • laskujen käsittelykustannukset,
  • nopea toimitus sekä
  • sähköinen arkistointi.

Laskujen kierrätys, hyväksyminen, vastaanotto ja lähetys tapahtuvat sähköisesti, kun yritys siirtyy sähköiseen laskujen käsittelyyn. Suurimmat hyödyt sähköisyydestä saadaan, kun verkkolaskut on kytketty taloushallinnon järjestelmään.

Vastaus liiketoiminnan haasteisiin

Verkkolasku on pk-yritykselle järkevä vastaus nykyaikaisiin liiketoiminnan haasteisiin. Se vastaa myös asiakkaiden tarpeisiin kustannustehokkaalla tavalla. Verkkolaskutukseen siirtyminen tehostaa toimintaa ja vapauttaa resursseja parempaan palveluun. Verkkolaskutukseen siirtymisestä säästynyt laskun käsittelyaika voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaiden palveluun. Yrittäjän näkökulmasta hallinnolliseen työhön kuluva aika vähenee.

Verkkolasku mahdollistaa automaattisen tiedonkulun arvoketjussa pidemmällä matkalla vähemmin virhein. Tämä puolestaan nopeuttaa taloushallintoa ja vähentää selkeästi manuaalisen työn määrää. Säästö on merkittävä, sillä sähköinen laskutus muuttaa laskun käsittelyä prosessin jokaisessa vaiheessa.

Procountorin tuoreen yritysbarometrin mukaan erityisesti ostolaskujen vastaanotto on muuttunut sähköiseksi vauhdilla. Vuonna 2010 ostolaskuista noin 25 prosenttia vastaanotettiin verkkolaskuna ja 50 prosentin rajapyykki ylitettiin vuonna 2014. Osuus on yhä kasvussa. Myyntilaskuista Procountor-käyttäjät lähettävät verkkolaskuina reilut 30 prosenttia.

Verkkolaskutus helposti käyttöön Procountorilla

Verkkolaskujen käyttöön siirtyminen onnistuu helposti Procountor-taloushallinto-ohjelmistolla. Procountor sisältää kaikki tarvittavat työkalut verkkolaskujen hyödyntämiseen. Sekä OpusCapitan että pankkien verkkolaskuyhteyksien hyödyntäminen mahdollistaa verkkolaskujen käytön käytännössä minkä tahansa suomalaisen verkkolaskuosoitteen omaavan yrityksen kanssa.

Lisäksi Procountoriin on liitetty Tieke ry:n ylläpitämä koko Suomen kattava verkkolaskuosoitteisto, josta pystyy poimimaan asiakkaiden osoitteet liikekumppanin perustietoihin helposti. Näin verkkolaskujen lähettäminen ei kaadu puuttuviin osoitetietoihin. 

Procountorista lähetetty verkkolasku on vaivaton myös vastaanottajalle, sillä kaikkien verkkolaskujen mukana välitetään myös laskun liitetiedot, joko PDF-kuvana tai laskuhotelliin osoittavana linkkinä.

Joko teillä on käytössä sähköinen taloushallinto? Procountorin ominaisuuksiin pääset tutustumaan veloituksetta esittely-ympäristössämme. 

Kokeile Procountoria  veloituksetta

Sähköinen taloushallinto, Procountor, Yrityksille