Automaatio avuksi yrityksen talouden raportointiin

Piia Similä / 05.2.2019
Piia Similä

Automaatio avuksi yrityksen talouden raportointiinHektinen on hyvä termi kuvaamaan yritysten toimintakulttuuria tänä päivänä. Kun maailma muuttuu koko ajan ympärillämme ja suunnanmuutoksiin täytyy reagoida ketterästi mukana pysyäkseen, laadukkaiden ennusteiden ja oikeiden päätösten merkitys korostuu.

Ennusteet ovat parhaita mahdollisia arvauksia tulevasta. Mihin suuntaan lähdemme? Onko juuri nyt käännöksen paikka vai kannattaako pysyä valitussa kurssissa? Oikeasisältöiset, ajantasaiset raportit ovat yrityspäättäjän hyvä työkalu päätöstenteossa.


Millainen hyvä raportti on?

  • Se on oikeasisältöinen ja helposti saatavilla.
  • Ssitä on helppo käyttää. 
  • Se on mahdollisimman ajantasainen ja sisältää käyttäjilleen relevantin tiedon.


Sähköisen raportin monet edut

Kun raportti otetaan suoraan sähköisen taloushallinnon järjestelmästä, tieto on mahdollisimman ajantasaista ja helposti saatavilla. Raportti on myös käytettävissä silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Raportit saa ohjelmistosta ilman välikäsiä, ja raportilta pääsee porautumaan aina alkuperäiselle tositteelle saakka.

Perinteiseen taloushallintoon verrattuna sähköiset raportit ovat selkeä kilpailuetu yritykselle. Perinteisen taloushallinnon tuottamissa raporteissa ei ole suoraa yhteyttä tositteille. Tyypillisessä tapauksessa tilitoimisto laatii ja lähettää asiakasyritykselle esimerkiksi kerran kuussa taloushallinnon raportin ja yhteenvedon menneestä kuukaudesta pdf-muodossa. Koska tilanteet muuttuvat nopeasti, tieto on jo auttamatta vanhentunutta.

Tekoäly raportoinnissa

Automaatio, robotiikka ja tekoäly tuovat raportoinnin kehittämiseen merkittäviä mahdollisuuksia. Vaikka ne auttavat raporttien tuottamisessa, laadukkaan tiedon saamisessa ja tarjoavat ehdotuksia, jää ihmiselle edelleen niiden läpikäyminen ja lopullisten päätösten tekeminen. Älykkäät raportit ovat erinomainen renki raportin käyttäjän ollessa isäntä. Tekoälyn avulla onnistuu jo mm.

  •  tiedon luokittelu ja tulkinta, myös syy-seuraussuhteiden löytäminen
  • ennusteiden tekeminen jo olemassa olevan tiedon pohjalta
  • toimenpide-ehdotukset ja sanalliset selitykset.

Miten näitä ennusteita ja ehdotuksia käyttää, se on päätöksentekijän käsissä.

Miksi sähköinen?

Sähköiset raportit ovat jo itsessään erinomainen syy yritykselle valita sähköinen taloushallinto. Mitä muita etuja yritys sähköisestä mallista saa? Lukaise maksuton oppaamme 5 syytä yritykselle valita sähköinen taloushallinto

Lataa opas »

 

Sähköinen taloushallinto, Johtaminen ja raportointi