Accountor Finago mukana Tulorekisterin sidosryhmätestauksessa

Johnny Branders / 08.3.2018
Johnny Branders
Tulorekisterihanke
 Ensi vuoden alussa käyttöön tulevaa tulorekisteriä valmistellaan parhaillaan kiivaasti. Tulorekisterin sidosryhmätestauksessa tiedon tuottajat testaavat tulorekisteriin ilmoittamista sidosryhmätestaus-ympäristössä. Ensimmäisessä vaiheessa 1.3.2018 alkaen testataan ensin tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyviä teknisiä rajapintoja.

Tulorekisterin teknisiä rajapintoja käyttävät organisaatiot tunnistetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Varmennepalvelua hyödyntävät kaikki tulorekisteriin aineistoja tuottavat ja sieltä aineistoja noutavat organisaatiot.
 

Procountor ja Tikon mukana sidosryhmätestauksessa

Accountor Finago on molemmilla ohjelmistoilla, Procountorilla ja Tikonilla, mukana sidosryhmätestauksessa. Osallistumme näin ollen myös kansallisen tulorekisterihankkeen kehittämiseen, sillä testauksen jälkeen pääsemme antamaan arvokasta palautetta tulorekisterin kehittäjille.
 
Testaaminen etenee molempien ohjelmistojen osalta  omassa aikataulussaan, ja testausta voi tehdä loppuvuoteen 2018 asti. Ensimmäisessä vaiheessa testataan ensin rajapintaa, jonka jälkeen ohjelmistoilla voidaan hakea varmennetta. Näiden toimenpiteiden jälkeen päästääkin kokeilemaan ilmoitusten lähettämistä.
 
Procountor-ohjelmiston osalta olemme aloittaneet heti alkuvuodesta varmenteen, rajapinnan ja työnantajan erillisilmoituksen rakentamisen. Palkkatietoilmoituksen osalta aloitamme työt keväällä. Tulorekisterin tuomien muutosten rinnalla kehitämme Procountorin palkanlaskentaa, josta tarkemmin seuraavien kuukausien blogeissa.
 
Tikon-ohjelmiston rajapintakehitys on myös käynnistetty. Testaus aloitetaan kevään aikana ja julkaisu tapahtuu marraskuussa. Ensimmäiset tulorekisterimuutokset on tarkoitus julkaista kesäkuun Tikon-versiossa, jolla voi määritellä tulorekisterin tarvitsemat perustiedot ja koodistot. Näin mahdollistetaan se, että yritysten palkkahallinto ja tilitoimistot pystyvät tekemään valmistelevaa työtä tulorekisterin käyttöönoton osalta jo kesäkuusta alkaen.  Versiojulkaisun sisällöstä tiedotamme tarkemmin myöhemmin.
 

Tulorekisterin ABC

Kokosimme tiiviin oppaan Tulorekisteri pähkinänkuoressa, jossa käydään läpi tulorekisterin mikä, mitä ja miksi.
 
Lataa opas 
 

Verotus, Procountor, Tikon